CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Mục đích thu thập thông tin: 

• Hỗ trợ Người Dùng đăng ký và quản lý tài khoản trên Ứng Dụng và kiểm tra, xác nhận người dùng khi người dùng dùng thông tin để đăng nhập vào Ứng Dụng. 

• Hỗ trợ cho phép Người Dùng truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Ứng Dụng. 

• Phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của beChef. 

• Hỗ trợ hiển thị thông tin Đối Tác nhằm quảng bá, hiển thị thông tin cho Người Dùng tham khảo, tra cứu và lựa chọn.

• Cho phép đánh giá sự quan tâm và cải thiện dịch vụ của Ứng Dụng. 

Phạm vi thu thập thông tin 

 Thông tin thu thập từ Người Dùng thông qua Ứng Dụng: i) họ và tên, số điện thoại, địa chỉ tài khoản facebook được thu thập khi Người Dùng đăng ký tài khoản; ii) năm sinh, giới tính, địa chỉ, chiều cao, cân nặng, thông tin về thực phẩm dị ứng, thông tin về sức khỏe được thu thập từ các mục cá nhân, phân tích dinh dưỡng, đặt hàng; iii) chế độ ăn, hình ảnh, thông tin món ăn, nội dung thực hiện nấu ăn được thu thập từ mục tạo thực đơn, đăng công thức tại mục “khám phá”; iv) thông tin, câu trả lời từ các form khảo sát của beChef. 

 Thông tin thu thập từ Đối Tác thông qua hình thức hợp tác ngoài Ứng Dụng, Các thông tin thu thập từ Đối Tác nhằm mục đích hỗ trợ beChef cập nhật lên Ứng Dụng: 

Mô tả dịch vụ/sản phẩm, họ và tên Đối Tác, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và thông tin chi tiết về cửa hàng của Đối Tác; Thông tin tài khoản; chức danh; số điện thoại; email; nội dung giới thiệu về Đối Tác; Trạng thái tài khoản của Đối Tác; Thứ tự hiển thị Đối Tác; Link Website (nếu có); Link fanpage (nếu có); File hình ảnh đại diện của Đối Tác; Đối với thông tin gói dịch vụ: Tên gói tư vấn; Danh sách thực đơn; Trạng thái; thứ tự hiển thị của gói tư vấn; mô tả gói tư vấn; Loại tư vấn; Thông tin người cung cấp gói dịch vụ; địa chỉ lớp tư vấn; số lượng tối đa học viên; học phí/phí dịch vụ của gói tư vấn; Hình ảnh; Ngày khai giảng; thông tin về giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi nếu có, mô tả cửa hàng, thông tin liên hệ của cửa hàng, tên sản phẩm, thông tin chi tiết của sản phẩm, mô tả sản phẩm... 

2. Phạm vi sử dụng: 

Các thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp có thể được sử dụng trong các mục đích sau đây:

• Hỗ trợ Người Dùng đăng ký và quản lý tài khoản trên Ứng Dụng. 

• Hỗ trợ cho phép Người Dùng truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Ứng Dụng. 

• Phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của beChef. 

• Hỗ trợ hiển thị thông tin Đối Tác nhằm quảng bá, hiển thị thông tin cho Người Dùng tham khảo, tra cứu và lựa chọn.

• Cho phép đánh giá sự quan tâm và cải thiện dịch vụ của Ứng Dụng;

• Sử dụng để kiểm tra, xác nhận người dùng khi người dùng dùng thông tin để đăng nhập vào Ứng Dụng.  

• Dùng để giao dịch trong khi đặt mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Ứng Dụng như dùng để đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ;... 

• Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, điện thoại... 

• Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu, nhận xét, đánh giá của người dùng. 

• Phục vụ cho việc cung cấp các tính năng khác do beChef cung cấp trên Ứng Dụng; 

• Hỗ trợ tùy chỉnh quảng cáo hiển thị với từng người dùng cụ thể. 

• Đưa ra kết luận về mối quan tâm hoặc sở thích của từng người dùng cụ thể nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm tối ưu hóa;

• Thông báo về các ưu đãi đặc biệt và hàng hóa hoặc dịch vụ mà beChef các chi nhánh hoặc đối tác của beChef cung cấp;

• Hỗ trợ tùy chỉnh quảng cáo hiển thị trên Ứng Dụng và trên internet nhằm đưa ra kết luận về mối quan tâm hoặc sở thích của người dùng; 

• Tạo khảo sát hoặc lời mời nghiên cứu thị trường;

• Hỗ trợ trả lời câu hỏi và nhận xét;

• Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm thực thi theo các điều khoản sử dụng và thông báo của beChef; 

• Theo các mục đích khác được trình bày tại thời điểm thu thập; 

• Chia sẻ thông tin của Người Dùng cho Đối Tác để hỗ trợ cung cấp dịch vụ; và chia sẻ thông tin của Đối Tác cho Người Dùng để thực hiện việc đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ;

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng, Đối Tác; 

• Liên lạc và giải quyết trong những trường hợp đặt biệt;

• Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm/dịch vụ của Đối Tác trên Ứng Dụng; 

• Hỗ trợ Đối Tác đăng thông tin về dịch vụ, sản phẩm trên Ứng Dụng; 

• Hỗ trợ quảng bá thông tin, hình ảnh, thương hiệu của Đối Tác trên Ứng dụng; 

• Hỗ trợ kết nối Đối Tác với Người Dùng thông qua Ứng Dụng. 

• Cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng.

3. Thời gian Lưu trữ thông tin

beChef sẽ lưu giữ bản sao thông tin của người dùng trong một thời gian hợp lí miễn là Người Dùng duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của beChef, Đối Tác duy trì thỏa thuận hợp tác giữa các bên hoặc Người Dùng, Đối Tác có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng, Đối Tác sẽ được bảo mật trên máy chủ của beChef. 

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với các thông tin đó

• Các nhân viên có thẩm quyền của beChef. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng beChef nhằm mục đích phục vụ kinh doanh. Nhân viên của beChef bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật của beChef, đòi hỏi họ phải duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của Người dùng. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật.  

• Các bên thứ ba hoặc đối tác mà beChef đã ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ thay mặt beChef, ví dụ như để hoàn thành Sản Phẩm và dịch vụ hoặc cho các mục đích tiếp thị. Tất cả các công ty hoạt động thay mặt cho beChef đều bắt buộc phải ký kết các cam kết bảo mật các thông tin cá nhân beChef cung cấp cho họ và sử dụng thông tin cá nhân beChef chia sẻ chỉ để cung cấp các dịch vụ beChef yêu cầu.   

• Các đơn vị thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Ứng Dụng cần thông tin để thực hiện công việc của họ bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ,  đơn vị dịch vụ bảo trì, cổng thanh toán.

• Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi beChef được các cơ quan này yêu cầu cung cấp thông tin. 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên hệ để người dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh

Mã số Thuế: 0315803184

Địa chỉ: Số 9 Đường 12B, Khu đô thị Lakeview City , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Cách thức liên hệ để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Người tiêu dùng có thể sử dụng các phương thức sau để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Gửi email tới địa chỉ email: bechef@igreenlife.vn; hoặc 

Gọi đến số điện thoại 0888035735; hoặc 

Gửi thư đến địa chỉ Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh, địa chỉ: Số 9 Đường 12B, Khu đô thị Lakeview City , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống beChef. 

a. Đối với Người Dùng: 

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Hệ thống beChef và vào mục “Cá nhân” rồi mục “Xem trang cá nhân” tới mục “Sửa thông tin” và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu beChef thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân mà người dùng không thể trực tiếp tiếp cận bằng việc gửi email tới địa chỉ email: bechef@igreenlife.vn.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, beChef sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn người dùng cập nhật lại thông tin mới hoặc xóa bỏ/chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng tùy thao tác của người dùng.

Việc đăng nhập của người dùng có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có thể truy cập vào Ứng Dụng.

b. Đối với Đối Tác: 

Đối Tác không có tài khoản truy cập vào Ứng Dụng và không được phép trực tiếp đăng tải nội dung lên Ứng Dụng. Mọi thao tác đăng tải thông tin được cập nhật lên Ứng Dụng thông qua bộ phận kiểm duyệt thông tin của beChef. Do đó, Đối Tác vui lòng tham khảo chi tiết quy định về cập nhật, sửa đổi, bổ sung và quyền loại bỏ thông tin của beChef đối với thông tin của Đối Tác được nêu chi tiết tại Mục 11 Quy Chế này. 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân 

• beChef không bán thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào. 

• beChef chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của beChef. beChef duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà người dùng đã cung cấp. 

• Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

• beChef đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà beChef thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau: Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; Sử dụng thông tin trái phép; Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

• Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người dùng, beChef sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

• Do không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn vì vậy mặc dù beChef cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, beChef không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà người dùng chuyển tới beChef.

• beChef và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp khi người dùng truy cập vào beChef, người dùng đồng ý chấp nhận mọi rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn, những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập beChef hoặc khi tải dữ liệu về máy; lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, lỗi chương trình, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm hoặc bất kì các lỗi nào khác mà không do lỗi của beChef. 

• Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Thành viên, beChef sẽ thông báo cho người dùng và trong phạm vi có thể, người dùng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. beChef có thể thông báo cho người dùng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng địa chỉ email mà người dùng cung cấp cho beChef khi người dùng đăng ký tài khoản với beChef. 

8. Cơ chế tiếp cận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo 

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà beChef đã thông báo, người dùng có thể cung cấp thông tin và chứng cứ liên quan đến việc này cho beChef theo các phương thức dưới đây:  

• Gửi email tới địa chỉ email: bechef@igreenlife.vn; hoặc 

• Gọi đến số điện thoại 0888035735; hoặc

• Gửi thư đến địa chỉ Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh, địa chỉ: Số 9 Đường 12B, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của người dùng, beChef trả lời cho người dùng khiếu nại kết quả và phương án giải quyết khiếu nại. Biện pháp giải quyết cụ thể tùy thuộc vào mức độ, tính chất nghiêm trọng của khiếu nại. Nếu người dùng khiếu nại và beChef thông thể đạt được thỏa thuận thì một trong hai bên có quyền khiếu nại/khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp này beChef sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan.   

- beChef không mặc định buộc người dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng Ứng Dụng. 

- Chính sách bảo mật thông tin người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người dùng trước hoặc tại thời điểm beChef thu thập thông tin.

9. Cơ chế yêu cầu xóa tài khoản

Để đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Vui lòng gửi email tới địa chỉ bechef@igreenlife.vn, cung cấp tên tài khoản và tên đăng nhập để yêu cầu xóa tài khoản
Sau khi tài khoản đã xóa, các dữ liệu liên quan đến tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục, không thể tạo lại mới với thông tin tài khoản tương tự.