ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Hiệu lực từ ngày 04 tháng 02 năm 2020

Vui lòng đọc một cách cẩn trọng các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng

Những điều khoản dịch vụ (“Điều Khoản Dịch Vụ”) (cùng với những tài liệu mà chúng dẫn chiếu tới) yêu cầu những điều khoản mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng trang web (“Trang Web”)  hoặc ứng dụng di động (“Ứng Dụng”). Sử dụng Trang Web hoặc Ứng Dụng bao gồm việc truy cập, duyệt và đăng ký sử dụng Trang Web hoặc Ứng Dụng.

Trang Web và Ứng Dụng này được quản lý bởi beChef

Với việc sử dụng Trang Web hoặc Ứng Dụng này, bạn cam kết rằng bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ những điều khoản dịch vụ được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản dịch vụ dưới đây, bạn không được phép sử dụng trang Web hoặc Ứng Dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên lưu trữ một bản photo những điều khoản dịch vụ này cho mục đích tham khảo trong tương lai.

1. Chính sách bổ sung

Những chính sách bổ sung dưới đây cũng được áp dụng đối với việc sử sụng Trang Web hoặc Ứng Dụng:

l  Chính sách riêng của chúng tôi , giải thích những thông tin cá nhân gì chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập nó, kiểm soát bạn dựa trên thông tin cá nhân của bạn và quy trình chúng tôi thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nó được áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Trang Web hoặc Ứng Dụng. Đảm bảo rằng bạn phải đọc những chính sách riêng của chúng tôi một cách cẩn trọng trước khi sử dụng Trang Web hoặc Ứng Dụng

l  Chính sách beChef của chúng tôi,  thiết lập thông tin về nấu ăn trên Trang Web hoặc Ứng Dụng

l  Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi , thiết lập cho phép hoặc ngăn cấm việc sử dụng Trang Web hoặc Ứng Dụng. Những hướng dẫn cộng đồng này là một phần không tách rời của Điều khoản dịch vụ, vì vậy được tham chiếu đến điều khoản dịch vụ bao gồm những hướng dẫn cộng đồng này.

2.  Thông tin về chúng tôi.

Website: https://bechef.vn
Ứng dụng Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.bechef.app
Ứng dụng iOS: https://apps.apple.com/vn/app/bechef/id1478687147

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nạn nào về Trang Web hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ vấn đề nào của beChef, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:  https://bechef.vn

3.  Thông tin về Trang Web và Ứng Dụng của chúng tôi

Trang Web và Ứng Dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn việc chia sẻ công thức nấu ăn với người sử dụng khác trên Trang Web và Ứng Dụng của chúng tôi, và tiếp cận công thức nấu ăn của những người sử dụng khác (Dịch vụ của beChef). Ngoại trừ các khoản phí mà chúng tôi cung cấp (xem tại phần 7), Dịch vụ của beChef hoàn toàn miễn phí.

Trang Web của chúng tôi được thiết kế để thực hiện trên nền tảng tân tiến, hệ thống và nền tảng quản lý rộng lớn. Tính năng và sự tương tác đa dạng giữa các trình duyệt, hệ thống và nền tảng hoạt động.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba theo quy định của dịch vụ beChef hoặc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chúng tôi theo điều khoản dịch vụ.

Chúng tôi không cam kết Trang Web hoặc Ứng Dụng của chúng tôi, bất kỳ nội dung về chúng, hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, sẽ được miễn phí do lỗi hoặc sự nhầm lẫn.

4. Thông tin quan trọng về công thức nấu ăn liên quan

Tất cả công thức nấu ăn  trên Trang Web hoặc Ứng Dụng được cung cấp chỉ cho thông tin chung nhất và được cung cấp bởi người sử dụng khác, như bạn, và không bởi  beChef. beChef  không kiểm tra hoặc kiểm chứng các công thức nấu ăn trước khi chúng được đăng, do đó, có thể có một vài công thức nấu ăn, nguyên liệu không thích hợp, không đúng hoặc không an toàn. Công thức nấu ăn, bình luận và những thông tin khác được cung cấp trên Trang Web hoặc Ứng Dụng không nhằm thực chất lời khuyên mà bạn tin tưởng, hoặc mấy kỳ sử dụng hoặc tin tưởng vào công thức nấu ăn của những nội dung khách được cung cấp trên Trang Web hoặc Ứng Dụng của chúng tôi thì bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

beChef không tuyên bố, bày tỏ hoặc ngụ ý về tính chính xác, chất lượng, an toàn hoặc phù hợp về mục đích của công thức nấu ăn được đăng trên Dịch Vụ beChef

Do đó:

. Bạn cần phải làm rõ bất kỳ nguyên liệu, cách thức bất thường, lạ thường trong công thức bằng cách tham khảo thêm nhiều nguồn khác.

. Bạn cần phải luôn tuân thủ  thông báo hoặc tập san về an toàn thực phẩm được công bố bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền , và bạn cũng không nên kỳ vọng dịch vụ beChef lưu ý hoặc giải thích rủi ro chứ đựng trong việc chuẩn bị thực phẩm, phương thức hoặc kỹ thuật nấu ăn hoặc lượng tiêu thụ trong một vài món ăn, và

. Nếu bạn không phải là một chuyên gia nấu ăn, chúng tôi khuyên rằng bạn nên tìm đến sự hướng dẫn của chuyên gia nấu ăn, hoặc những cơ quan phù hợp khác, khi sử dụng công thức nấu ăn từ Dịch vụ beChef, vì sức khỏe và sự an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ bình luận hoặc quan tâm về công thức nấu ăn hoặc về những nội dung khác của Dịch vụ beChef hoặc, nếu bạn tin tưởng rằng công trình của bạn đã được chứng nhận bản quyền bị xâm phạm hoặc được ghi nhận nguyên liệu xâm phạm, không phù hợp hoặc bất hợp pháp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  https://bechef.vn

5. Đăng ký người dùng

Nếu quan tâm tới trang web của chúng tôi, bạn có thể tìm tới và xem các công thức nấu ăn mà không cần phải đăng ký như một vị khách (“Khách”). Tuy nhiên, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các tính năng của Dịch vụ beChef nếu bạn tạo tài khoản thông qua việc đăng ký. Nếu bạn mong muốn đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ beChef, bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi và gởi bảng đăng ký theo mẫu và được chúng tôi xác nhận hoặc ký bởi tài khoản của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google).

Chúng tôi sẽ tiến hành các bước kiểm tra cần thiết việc đăng ký của bạn trước hoặc sau qui trình đăng ký và, một khi chúng tôi đã chấp nhận, bạn sẽ được xác nhận như là một người dùng đăng ký (“Người dùng đăng ký”).

Chúng tôi được bảo lưu quyền đình chỉ, gỡ bỏ, chấm dứt tài khoản, thông tin tài khoản, hoặc mật khẩu của bạn trong các trường hợp dưới đây. Trước khi việc này có thể xảy ra, chúng tôi sẽ gởi thông báo cho bạn về dự định của chúng tôi để thực hiện việc này, và cho bạn một cơ hội để khiếu nại:

-           Bạn không tồn tại

-           Bạn không có một địa chỉ thư điện tử để có thể nhận thư điện tử

-           Bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ

-           Bạn đã cố ý hoặc có ý định cung cấp thông tin không chính xác cho chúng tôi

-           Bạn là một người vị thành niên và đã không gởi thông tin tài khoản với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ

-           Có khả năng gây thiệt hại thực sự hoặc tiềm tàn đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như là rủi ro đe dọa bảo mật thông tin), hoặc là những hành động, cư xử không thích đáng hoặc nguy hại trong cộng đồng của chúng tôi, hoặc

-           Bất kỳ nguyên nhân được liệt kê tại mục 18 dưới đây

6. Tài khoản - Quyền truy cập và Cam kết bảo mật thông tin

6.1 - Tài khoản

Nếu bạn lựa chọn để trở thành một người dùng đăng ký, bạn phải đảm bảo thông tin tài khoản của bạn một cách bí mật. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ cho bên thứ ba nào. Bạn chấp nhận đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của bạn được thực hiện dưới tài khoản của bạn, trừ phi đó là lỗi từ phía chúng tôi.

Nếu bạn biết hoặc có nghi ngờ rằng bất kỳ ai ngoài bạn biết tài khoản của bạn, bạn cần phải ngay lập tức thông báo cho chúng thôi theo địa chỉ  https://bechef.vn

6.2 - Quyền truy cập và thu thập thông tin

- Khi sử dụng beChef, người sử dụng thừa nhận rằng beChef có quyền sử dụng những API(Giao diện lập trình ứng dụng) hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu điện thoại của người sử dụng:
+ Truy cập vào internet từ thiết bị của người sử dụng
+ Lấy vị trí hiện tại của người sử dụng khi được sự đồng ý
+ Ghi dữ liệu lên phần cứng máy chủ
+ Truy cập vào máy ảnh(camera) của thiết bị
+ Truy cập vào thư viện hình ảnh của thiết bị
Tất cả các truy cập này đều được beChef thực hiện sau khi có sự đồng ý của người sử dụng, vì vậy người sử dụng cam kết và thừa nhận rằng khi người sử đụng đã cấp quyền cho beChef, người sử dụng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với beChef về việc truy cập này.
- Cùng với quyền truy cập, beChef sẽ thu thập các thông tin sau của người sử dụng
+ Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin người sử dụng cung cấp cho beChef để xác nhận tài khoản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email.
+ Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của người sử dụng, các thông tin phiên bản ứng dụng mà người sử dụng đang sử dụng trên điện thoại của mình.

6.3 - Cam kết bảo mật thông tin

beChef sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của người sử dụng. beChef cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà người sử dụng cung cấp cho beChef hoặc beChef thu thập từ người sử dụng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Dịch vụ tính phí

Đang có sẵn . Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn gói dịch vụ đăng ký theo các lựa chọn (“Dịch vụ tính phí”), trực tiếp tại một vài quốc gia. Nếu dịch vụ tính phí đang có sẵn tại vùng của bạn, nó có thể có sẵn trên trang web của chúng tôi (‘Dịch vụ tính phí trên trang Web”) và hoặc Ứng dụng của chúng tôi (“Dịch vụ tính phí trên ứng dụng”) hoặc cả hai

Sử dụng.  Bất kể bạn đăng ký gói dịch vụ tính phí thông qua Trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, việc sử dụng dịch vụ tính phí và các tính năng của nó luôn luôn có sẵn đối với bạn trên cả dịch vụ tính phí trên Trang Web và Ứng dụng có sẵn tại vùng của bạn. Tuy nhiên, những tính năng và chức năng có sẵn có thể phục thuộc nhiều vào bạn sử dụng dịch vụ trang web hoặc ứng dụng tính phí.

8. Phí dịch vụ

Phí thường kỳ. Nếu dịch vụ tính phí có sẵn đối với bạn, khoản phí cho dịch vụ tính phí sẽ được gởi trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (“Phí thường kỳ”). Khoản phí thường kỳ này có thể có nhiều loại tùy theo quốc gia mà dịch vụ tốn phí trực tiếp hoặc bạn đăng ký thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký dịch vụ tính phí thông qua ứng dụng của chúng tôi, khoản phí thường niên cũng sẽ khác nhau tùy thuộc bạn sử dụng nền tảng IOS hoặc Android.  Phí thường kỳ cho dịch vụ tính phí được thanh toán như sau:

Đăng ký gói dịch vụ tính phí thường kỳ thông qua trang web của chúng tôi: Phí thường kỳ. Nếu bạn đăng ký gói dịch vụ tính phí thường kỳ thông qua trang web của chúng tôi, phí thường kỳ sẽ được thanh toán dựa trên cơ sở phí trả trước cho một kỳ cố định. Một khi kỳ cố định kết thúc, phí thường kỳ của bạn sẽ chấm dứt trừ khi bạn đăng ký một gói dịch vụ tính phí thường kỳ cố định khác.

Đăng ký gói dịch vụ tính phí thường kỳ thông qua ứng dụng của chúng tôi: Phí thường kỳ. Nếu bạn đăng ký gói dịch vụ tính phí thường kỳ thông qua ứng dụng của chúng tôi, phí thường kỳ sẽ được thanh toán dựa trên cơ sở hàng tháng và đăng ký dịch vụ của bạn sẽ được tự động tái tục vào mỗi cuối tháng và gói dịch vụ tính phí đăng ký sẽ đáo hạn trừ phi gói dịch vụ tính phí thường kỳ của bạn bị hủy theo quy định tại mục 9

Thanh toán. Tại thời điểm đăng ký gói dịch vụ tính phí thường kỳ, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán phí thường kỳ thông qua một phương thức thanh toán được chúng tôi thiết kế hoặc là quy trình thanh toán liên tục của chúng tôi. Phương thức thanh toán sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn và đăng ký thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Thanh toán phí dịch vụ thường kỳ thông qua ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký thanh toán gói dịch vụ thường kỳ thông ứng dụng của chúng tôi (Android. iOS). Bằng cách cung cấp phương thức thanh toán được ủy quyền bởi tập đoàn Google hoặc Apple. (“Quy trình thanh toán ủy quyền”) với chi tiết của phương thức thanh toán, bạn (i) cam kết rằng bạn được ủy quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn cung cấp, (ii) cam kết rằng bất kỳ thông tin thanh toán nào mà bạn cung cấp phải trung thực và chính xác; và (iii) ủy quyền cho bên xử lý phương thức thanh toán ủy quyền tiến hành thanh toán phí thường kỳ trên cở sở hàng tháng cho đến khi dịch vụ đăng ký thường kỳ của bạn bị hủy bỏ bởi bạn theo mô tả tại mục 9, hoặc chấm dứt bởi chúng tôi theo điều khoản dịch vụ.

Bạn cần phải giữ chi tiết cho phương thức thanh toán được lựa chọn mới nhất, và đảm bảo rằng còn đủ số dư để thanh toán phí dịch vụ hàng kỳ. Để thay đổi thông tin thanh toán, xin vui lòng đi tới trang sau đây: đối với nền tảng Android/ iOS. Nếu bạn gởi thông tin phương thức thanh toán mới nhất, bạn đồng ý để cho bên thực hiện thanh toán được ủy quyền sử dụng thông tin mới nhất để thu khoản thanh toán từ bạn. Việc thay đổi được thực hiện đối với thông tin thanh toán của bạn sẽ không áp dụng đối với gói dịch vụ tính phí theo kỳ đã được gởi để thanh toán.

Phí của bên thứ ba. Chúng tôi hoặc bên thanh toán của chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cho bất kỳ khoản phí nào từ phía ngân hàng, bên phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của bạn, hoặc nhà cung cấp tài khoản khác cho việc thanh toán phí theo kỳ hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh từ việc không thể thanh toán đối với việc thanh toán phí này. Chúng tôi hoặc bên tiến hành thanh toán của chúng tôi sẽ cố gắng thêm để nhận việc thanh toán này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi không thể nhận được khoản thanh toán này, chúng tôi sẽ chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng gói dịch vụ tính phí của bạn, tuy nhiên bạn còn phải nợ chúng tôi phí dịch vụ theo kỳ cho tới thời điểm chấm dứt hoặc đình chỉ và (trong trường hợp đình chỉ) cho giai đoạn tài khoản của bạn bị đình chỉ, mức độ sẽ được áp dụng theo luật định. Chúng tôi hoặc người tiến hành thanh toán của chúng tôi có thể liên lạc với bạn nếu ngân hàng, nhà phát hành thẻ của bạn hoặc nhà cung cấp tài khoản khác từ chối thanh toán phí dịch vụ theo kỳ hoặc từ chối ủy quyền để thanh toán khoản phí dịch vụ theo kỳ.

Thay đổi phí dịch vụ. Chúng tôi có thể tăng hoặc giảm phí dịch vụ theo kỳ vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi (bao gồm sự giới thiệu cho khoản phí dịch vụ theo kỳ ban đầu được cung cấp không bao gồm khoản phí tăng thêm) và trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn một thời gian hợp lý trước khi việc thay đổi phí có hiệu lực, bằng cách gởi cho bạn thư điện tử hoặc tin nhắn  được thể hiện trên dịch vụ beChef. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi phí dịch vụ thường kỳ, bạn có thể hủy gói dịch vụ tính phí theo kỳ trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm chúng tôi thông báo cho bạn về sự thay đổi. Nếu bạn không hủy gói dịch vụ tính phí theo kỳ của bạn, bạn coi như chấp nhận sự thay đổi và chúng tôi bắt đầu thu phí bổ sung đối với phí dịch vụ theo kỳ của bạn.

9. Hủy gói dịch vụ tính phí

Hủy gói dịch vụ tính phí theo kỳ thông qua trang Web của chúng tôi. Gói dịch vụ tính phí theo kỳ của bạn được thanh toán dựa trên phí trả trước cho một giai đoạn cố định. Một khi bạn đã mua gói dịch vụ tính phí theo một giai đoạn cố định, gói dịch vụ của bạn sẽ tồn tại trong giai đoạn mà bạn đã lựa chọn và bạn sẽ không thể hủy trừ khi chúng tôi vi phạm những điều khoản dịch vụ hoặc bạn được phép thưc hiện. Vào cuối mỗi kỳ gói dịch vụ, gói của bạn sẽ chấm dứt trừ khi bạn đăng ký mua một gói mới.

Hủy gói dịch vụ tính phí theo kỳ của bạn thông qua Ứng dụng của chúng tôi. Để hủy gói dịch vụ tính phí hàng tháng, vui lòng truy cập địa chỉ sau: đối với nền tảng Android/ đối với nền tảng iOS. Việc hủy này sẽ có hiệu lực vào cuối mỗi giai đoạn thanh toán phí hàng tháng.

Phí gói dịch vụ theo kỳ sẽ không hoàn trả và cũng sẽ không hoàn trả hoặc báo có cho từng phần đối với khoản thanh toán hàng tháng.

10. Thông tin chủ sở hữu và quyền mà bạn cho phép

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ công thức nấu ăn, hình ảnh, biểu đồ, bình luận, thông tin, dữ liệu, chữ hoặc bất kỳ nguyên liệu khác bạn đăng tải lên hoặc tạo trên trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (sau đây được gọi là ‘Nội Dung”).

Tuy nhiên, khi bạn đăng tải những Nội dung, bao gồm công thức nầu ăn, lên trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi, bạn chấp nhận cho chúng tôi quyền trên toàn thế giới, miễn phí tiền bản quyền, chuyển tải và các quyền đang hiện có cũng như được quyền (chúng tôi cũng được quyền cho các công ty trong tập đoàn của chúng tôi, bên thứ ba, bao gồm những người dùng khác) sử dụng, sao chép, sản xuất lại, xử lý, chỉnh sửa lại, thay đổi, dịch, đăng tải, truyền, hiển thị và phân phát (bao gồm thông qua bên thứ ba) Nội dung hoặc quyền sao chép nó, trong bất kỳ và tất cả phương tiện truyền thông hoặc cách thức phân phát (thông tin hiện tại cũng như sự phát triển sau đó) cho bất kỳ hoặc mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng:

i.                     Sự cho phép này bao gồm quyền cho chúng tôi được cung cấp quảng cáo cũng như khai thác thương mại đối với Nội dụng bạn đăng tải lên trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi với bất kỳ phương tiện, phương thức hoặc cách thức đối với hoặc với người dùng hoặc người khác là đối tác của chúng tôi trong việc phân phối hoặc xuất bản Nội dung trên phương tiện truyền thông hoặc dịch vụ của chúng tôi.

ii.                   Những việc sử dụng bổ sung của chúng tôi, người dùng khác trên trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi và những cá nhân khác là đối tác của chúng tôi trong việc phân phối hoặc xuất bản Nội dung của bạn có thể được thực hiện mà không phải trả phí cho bạn đối với những nội dung mà bạn đăng tải lên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

iii.                 Bạn ủy quyền cho chúng tôi báo cáo việc vi phạm bản quyền đối với đại lý chỉ định, người sở hữu trang web, cung cấp đường truyền và những địa chỉ liên lạc phù hợp khác khi chúng tôi nhận thấy rằng Nội dung của bạn vị vi phạm

iv.                 Bạn từ bỏ hoặc, không thể, đồng ý không truy đòi, tất cả quyền liên quan đến đạo đức (và tất cả quyền tương tự trong sự phân xét khác) mà bạn có hoặc sẽ có đối với Nội dung của bạn.

11.  Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoại trừ Nội dung của bạn, bao gồm công thức nấu ăn của bạn, tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ beChef và tất cả nguyên liệu trên trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm thiết kế, biểu đồ, chữ, tranh ảnh, phần mềm, các tài liệu khác và sự lựa chọn, bố trí theo đó (thu thập, nguyên liệu) được sở hữu bởi chúng tôi và hoặc người giấy phép của chúng tôi.

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng nguyên liệu ở một chừng mực nhất định, và chỉ ở một chừng mực cần thiết để đăng nhập và sử dụng dịch vụ beChef, cho việc sử dụng với mục đích cá nhân, phi thương mại theo điều khoản dịch vụ. Tất cả quyền khác được bảo lưu.

Vì vậy:

. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu, hoặc trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không được sự chấp nhận một cách rõ ràng từ phía chúng tôi hoặc từ người cấp giấy phép của chúng tôi.

. Bạn không được sử dụng bất kỳ minh họa, hình ảnh, phim ảnh hoặc sự ghi âm hoặc hình ảnh độc lập từ nguyên bản

. Bạn không được sử dụng tài liệu ngoài trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, đặc biệt là xóa bất kỳ trạng thái của người đóng góp được xác định như là chủ của tài liệu trên trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

12. Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Bạn cam kết rằng bạn sẽ không:

i.                     Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bao gồm không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ như là bản quyền, thương hiệu, của chúng tôi, của người dùng khác hoặc của bên thứ ba

ii.                   Xâm phạm quyền tài sản, quyền riêng tư và quyền hình ảnh của chúng tôi, của người dùng khác hoặc của bên thứ ba

iii.                 Tiết lộ thông tin, như là tên, địa chỉ thư, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bất kỳ cá nhân cụ thể nào mà không được phép, bằng bất kỳ cách nào mà bên thứ ba có thể xác định được cá nhân cụ thể đó

iv.                 Đăng ký nhiều địa chỉ thư điện tử để có nhiều tài khoản, trong khi chỉ là một người dùng duy nhất

v.                   Nhận một tài khoản thay mặt một người dùng đã đăng ký mà tài khoản của người này bị tạm khóa hoặc bị chấm dứt

vi.                 Phân biệt, quấy rầy, ép buộc, hăm dọa, phỉ báng, gây ảnh hưởng danh tiếng, uy tín của người dùng khác hoặc của bên thứ ba

vii.               Thay thế, tẩy xóa nội dung sẵn có tại Dịch vụ beChef

viii.             Giả mạo chúng tôi, người dùng khác, hoặc bên thứ ba (bao gồm giả mạo tiêu đề thư điện tử với mục đích làm sai lệch nguồn tiêu đề thư điện tử và nhận dạng người gởi)

ix.                 Truyền tải chương trình máy tính hoặc vi rút gây hại hoặc làm cho người dùng khác hoặc bên thứ ba nhận phải những chương trình máy tính hoặc vi rút như vậy

x.                   Truy cập khi không được phép, hoặc kiểm soát máy quét cổng, khắc chế tấn công dịch vụ, gây phiền hà các công cụ của người dùng khác hoặc của bên thứ ba, hoặc công cụ được sử dụng bởi dịch vụ beChef (Bao gồm, không giới hạn, công cụ viễn thông, máy tính hoặc thiết bị khác, cũng như phần mềm được sử dụng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi) và hoặc gây ra hoặc tìm cách gây ra sự can thiệp với việc sử dụng hoặc vận hành các công cụ đó.

xi.                 Truyền tải, không được phép, thư điện tử được quảng cáo hoặc khuyến mãi hoặc xúi dục hoặc hành động gây áp lực (bao gồm gây phiền hà); làm nghẽn việc nhận thư điện tử của người dùng khác hoặc của bên thứ ba; yêu cầu truyền tải một loạt thư điện tử hoặc truyền tải một loạt thư điện tử theo những yêu cầu như vậy

xii.               Lan truyền thông tin, thiết bị và phần mềm được sử dụng cho mục đích làm mất tác dụng hoặc làm hỏng, chức năng quản lý truy cập của máy chủ hoặc công cụ khác.

xiii.             Sao chép, chỉnh sửa, tháo rời, đảo ngược thiết kế hoặc phân tích mẫu hoặc phần mềm chứng đựng nội dung (trừ khi được phép theo quy định của pháp luật, và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi trong những trường hợp như vậy)

xiv.             Lấy thông tin tài khoản mà không được phép hoặc thông qua sự gian lận (bao gồm, không giới hạn giả mạo thông tin một công ty, người khác để gởi thư với mục đích lừa đảo hoặc những cách thức tương tự)

xv.               Sử dụng dịch vụ beChef cho mục đích thương mại (bao gồm bất kỳ hoạt động khích lệ nào khác), vì mục đích lợi nhuận, hoặc mong muốn lợi nhuận, trừ khi nhận được sự chấp nhận bằng văn bản từ chúng tôi

xvi.             Sử dụng dịch vụ beChef cho chiến dịch tranh cử hoặc các hoạt động chính trị khác

xvii.           Sử dụng dịch vụ beChef trong việc vi phạm luật và quy định pháp luật

xviii.         Cản trở hoạt động của Dịch vụ beChef hoặc cản trở việc trao đổi hoặc chia sẻ nội dụng được đóng góp bởi người dùng khác hoặc bên thứ ba, làm tổn hại hoặc tổn thất cho chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba bằng cách hủy hoại uy tín của họ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nó

xix.             Gây cản trở nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng những yêu cầu, thư điện tử trùng lắp, ngớ ngẩn, phiền phức, ngoài nghĩa vụ của chúng tôi và hoặc bất hợp lý

xx.               Vi phạm điều khoản dịch vụ, hoặc cản trở đạo lý và nội quy công cộng (bao gồm, không giới hạn truyền tải hoặc hiển thị nội dung có thể quảng cáo và gây ra vi phạm, hình ảnh phi pháp hoặc tự sát)

xxi.             Tạo lập một đường dẫn tới trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi để thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào, bao gồm bởi bên thứ ba, được mô tả ở phần đầu

xxii.           Vi phạm các yêu cầu mà chúng tôi đã nêu ra với ý chí duy nhất của chúng tôi

xxiii.         Sử dụng dịch vụ beChef theo cách mà beChef cho rằng là không hợp lý và không đúng beChef sẽ dẫn chiếu đến những nhân tố như là việc sử dụng đặc thù dịch vụ beChef bởi phần lớn người dùng, tập quán của lĩnh vực cơ bản nhất, khi quyết định việc dùng là không phù hợp hoặc không chính xác

13. Quét hình ảnh tự động

Như là một tính năng bổ sung, beChef có thể cung cấp chức năng phân loại hình ảnh tự động nhằm hỗ trợ bạn trong việc đăng tải hình ảnh liên quan đến món ăn. Nếu bạn chọn sử dụng tính năng bổ sung này, hình ảnh sẵn có trên thiết bị của bạn sẽ được gởi đến máy chủ của chúng tôi và tự động được quét thông qua phần mềm tự động nhận dạng hình ảnh để xác định hình ảnh có liên quan đến món ăn hay không. Những hình ảnh không xác định được có liên quan đến món ăn sẽ được hiển thị cho bạn trên trang riêng của bạn tại ứng dụng của chúng tôi, mà chỉ có duy nhất bạn có thể vào đó. Bạn có thể tự loại bỏ những hình ảnh không mong muốn ra khỏi trang cá nhân của bạn. Bất kỳ hình ảnh nào không được xác định liên quan đến món ăn, bạn có thể tự loại bỏ, xóa nó ra khỏi máy chủ của chúng tôi.

14. Trách nhiệm về nội dung

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng, tải và hoặc xuất bản trên Dịch vụ. Chúng tôi không tiến hành duyệt hay chọn lọc bất kỳ nội dung của bạn trước khi những nội dung đó xuất hiện hoặc được chia sẻ

Bạn cam kết rằng:

. Bất kỳ nội dung bạn đăng, xuất bản đều tuân thủ theo điều khoản dịch vụ

. Bạn được quyền sử dụng, đăng, tải hoặc xuất bản nội dung lên Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi và chấp nhận quyền cho chúng tôi như được trình bày ở phần 10; và

. Việc sử dụng của beChef đối với những nội dung mà bạn đăng, tải hoặc xuất bản sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào

Bạn đồng ý và nhận thức được rằng:

. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ bên thứ ba, về nội dung, tính chính xác của nội dung được đăng tải từ bạn hoặc bất kỳ người dùng khác trên Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi.

. Chúng tôi được quyền loại bỏ bất kỳ nội dung mà bạn đăng lên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi với tự ý chí của chúng tôi, bao gồm, ý kiến của chúng tôi, nếu nội dung của bạn không tuân thủ điều khoản dịch vụ, hoặc chúng tôi cho rằng cần thiết để bảo vệ chúng tôi, người dùng khác hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào; và

. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính an toàn và dự phòng nội dung của bạn

15. Thay đổi những điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi điều khoản dịch vụ (“Thay đổi”) vào bất kỳ lúc nào nếu:

. Có bất kỳ sự thay đổi nào của luật điều chỉnh và quy định pháp luật

. Có bất kỳ sự thay đổi nào trong đặc tính kỹ thuật hoặc vận hành của Dịch vụ beChef

. Có bất kỳ sự thay đổi nào đối với chính sách hoặc quy định nội bộ của tập đoàn beChef

. Có bất kỳ sự thay đổi trong đặc tính kỹ thuật hoặc chính sách dịch vụ của dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi beChef hoặc kết nối với dịch vụ beChef

. Có bất kỳ sự thay đổi nào đối với môi trường kinh doanh mà beChef hoạt động

. Cần thiết đề đối phó với những đe dọa tiềm tang hoặc thực tế đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như là đe dọa bảo mật thông tin), hoặc những hành động hoặc ứng xử nguy hiểm hoặc không hay trong cộng đồng của chúng tôi

. Cần thiết để làm rõ hoặc hiệu chỉnh bất kỳ phần nào của điều khoản dịch vụ

Vui lòng kiểm tra trang này mọi lúc để ghi nhận những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, như ra sự ràng buộc đối với bạn, trừ khi bạn chấm dứt tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sự thay đổi quan trọng, bao gồm đăng lên khi bạn vào trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc gởi thư điện từ vào địa chỉ đăng ký của bạn.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ beChef sau khi những thay đổi được thực hiện, bạn đồng ý với những thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi: (i) nếu bạn là một vị khách hoặc người dùng có đăng ký, vui lòng dừng việc sử dụng Dịch vụ beChef (ii) nếu bạn là người sử dụng dịch vụ có tính phí, bạn cần phải chấm dứt gói dịch vụ theo kỳ của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi thông báo cho bạn sự thay đổi (hoặc bạn nhận biết được sự thay đổi này, tùy thuộc vào việc nào xảy ra trước)

Nếu bạn dừng sử dụng dịch vụ beChef hoặc chấm dứt gói dịch vụ tính phí (theo quy định) theo những quy định trên, những thay đổi sẽ không rang buộc bạn. Vui lòng ghi nhớ rằng, thậm chí sự thay đổi không ràng buộc bạn, nếu bạn không chấm dứt gói dịch vụ của bạn trước ngày tái tục tiếp theo, bạn sẽ vẫn phải bị tính phí cho dịch vụ của tháng tiếp đó.

Những điều khoản dịch vụ này được cập nhật mới nhất vào ngày 04 tháng 02 năm 2020. Chúng tôi đã cập nhật điều khoản dịch vụ đối với beChef.

16. Thay đổi đối với trang web hoặc ứng dụng và dịch vụ beChef

Chúng tôi có thể cập nhật trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi và phát triển tính năng, chức năng của dịch vụ… vào bất kỳ lúc nào theo ý chí duy nhất của chúng tôi. Việc này bao gồm thêm, điều chỉnh hoặc loại bỏ tính năng hoặc chức năng riêng biệt nào của Dịch vụ beChef. Nếu chúng tôi dự định thay đổi bất kỳ chức năng quan trọng nào đối với dịch vụ tính phí mà bạn đã đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong một thời gian hợp lý. Vui lòng ghi nhớ rằng bất kỳ nội dung trên  trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi có thể sẽ lỗi thời bất kỳ lúc nào và chúng tôi không có nghĩa vụ trong việc cập nhật nó.

17. Tạm dừng hoặc dừng vĩnh viễn dịch vụ beChef

Chúng tôi không cam kết rằng dịch vụ beChef, hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn sẵn dùng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm dừng, hủy bỏ hoặc đình chỉ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ beChef mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn nếu bất kỳ lý do nào mà Dịch vụ beChef của chúng tôi không sẵn dùng vào bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào.

18. Hạn chế, tạm dừng hoặc hủy việc sử dụng

Chúng tôi có thể hạn chế, tạm dừng, hủy bỏ, đình chỉ việc truy cập hoặc quyền sử dụng dịch vụ beChef mà không cần thông báo trước trong những trường hợp sau. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể gởi thông báo cho bạn dự định thực hiện việc này:

. Bạn vi phạm điều khoản dịch vụ

. Bạn cung cấp thông tin không chính xác

. Bạn sử dụng Dịch vụ beChef bất hợp pháp hoặc vi phạm

. Bạn không thanh toán phí hàng kỳ cho gói dịch vụ tính phí, chúng tôi đã nhắc nhở bạn chuyện này và bạn tiếp tục không thanh toán.

. Cần thiết nhằm bảo vệ chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba

. Dường như bên thứ ba khiếu nại hoặc các quy trình khác đối với chúng tôi theo những trường hợp có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ beChef của bạn

. Không thể liên lạc với bạn thông qua điện thoại, fax hoặc thư điện tử

. Trường hợp khẩn cấp, và hoặc

. Cần thiết đối với hoạt động của Dịch vụ

Hạn chế, tạm dừng, hủy bỏ hoặc đình chỉ của dịch vụ…có thể dẫn tới hậu quả  thiệt hại vĩnh viễn đối với việc truy cập và sử dụng một số tính năng của dịch vụ, bao gồm việc đăng tải nội dung của bạn sở hữu, thậm chí là đăng ký lại hoặc đăng ký lại gói dịch vụ đối với dịch vụ beChef sau đó.

19. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Không điều khoản nào trong điều khoản dịch vụ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi do chết hoặc thương tật thân thể phát sinh từ cẩu thả của chúng tôi, hoặc cố ý lừa dối mô tả sai.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn cho bất kỳ mất mát hay tổn hại gây ra bởi bạn mà: (i) không lường trước được vào lúc bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ - mất mát hoặc tổn hại có thể lường trước được nếu nó hiển nhiên tại thời điểm bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ mà nó xảy ra hoặc là cả bạn và chúng tôi đều biết rằng nó có thể xảy ra, ví dụ,  nếu bạn và chúng tôi thảo luận về nó; hoặc là (ii) đó không phải xuất phát từ nguyên nhân chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc những trường hợp tương tự bởi chúng tôi.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bạn cho:

i.                     Bất kỳ lỗi hoặc nhầm lẫn trong công thức nấu ăn hoặc nguyên liệu

ii.                   Việc sử dụng hoặc dựa vào nguyên vật liệu được thể hiện trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

iii.                 Bất kỳ sự đăng nhập bất hợp pháp hoặc sử dụng hệ thống lưu trữ của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin cá nhân không được bảo mật

iv.                 Bất kỳ sự gián đoạn hoặc tạm ngưng truyền dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

v.                   Vi rút, phát tán mã độc từ chối truy cập hoặc những ứng dụng công nghệ gây hại mà tác động đến thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc những tác nhân tương tự do việc sử dụng của bạn đối với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc đối với việc tải công thức nấu ăn trên đó hoặc dẫn tới các đường dẫn có kết nối với trang web

vi.                 Nội dung của trang web có kết nối với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

vii.               Yêu cầu, sự khằng định, đồi bồi thường, hành động hoặc quy trình của bên thứ ba chống lại bạn từ người dùng khác, cáo buộc rằng nội dung của họ đang bị xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản, hoặc xâm phạm thông tin cá nhân của bên thứ ba.

Giới hạn trách nhiệm đối với người dùng đăng ký gói dịch vụ tính phí. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với người dùng đăng ký gói dịch vụ tính phí tối đa cho tổng là phí đăng ký gói dịch vụ trả tiền.

20. Kết nối Internet

Để sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, thiết bị của bạn cần phải kết nối internet. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc chứa đựng, bằng chi phí của bạn, bất kỳ phần mềm, phần cứng, và dịch vụ của bên thứ ba (như là việc mua gói dịch vụ không dây thông qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) cần thiết để kết nối thiết bị của bạn với internet, bao gồm bất kỳ chi phí truyền tải dữ liệu phát sinh do bạn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, và do bạn chọn để tải lên một dữ liệu lớn về hình ảnh, một cách đáng kể

21. Liên kết và nguồn từ bên thứ ba đối với trang web và ứng dụng của chúng tôi

Bất kể khi trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi liên kết đến trang web hoặc nguồn cung cấp từ  bên thứ ba, những trang web đó chỉ cho mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung trên những trang web hoặc những nguồn như vậy

22. Quyền của bên thứ ba

Bên thứ ba được hiểu là không phải là cá nhân hoặc bên nào đối với điều khoản này có quyền đối với hoặc thực hiện điều khoản dịch vụ này. Không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của bên thứ ba đối với điều khoản dịch vụ này

23. Luật áp dụng và quyền tài phán

Chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết tốt nhất bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo điều khoản dịch vụ này.

Những điều khoản dịch vụ này, những vấn đề và nội dung theo đó sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam

24. Thương hiệu

beChef  và lô gô của beChef đã được đăng ký bản quyền tại Việt Nam