CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thì các bên liên quan và bên yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại đó phải cùng hợp tác để giải quyết vấn đề. Bên tiếp nhận là bao gồm beChef, Người Dùng, Đối Tác. Các bước cụ thể giải quyết vấn đề:

Bước 1: Người có yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại thông tin đến thông tin đến beChef bằng cách gửi email tới bộ phận chăm sóc khách hàng theo địa chỉ email: bechef@igreenlife.vn hoặc gọi đến số điện thoại: (+84) 888 035 735 hoặc gửi thư đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh: Số 9 Đường 12B, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thời gian phản hồi đã tiếp nhận chậm nhất là 04 (Bốn) giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận. 

Bước 2: Phân loại thắc mắc/ khiếu nại và xử lý khiếu nại.

Trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại. Bên tiếp nhận nhận sẽ xử lý các tranh chấp/khiếu nại từ người yêu cầu như sau: i) Đối với những nội dung trả lời được ngay thì tiến hành trả lời ngay cho người yêu cầu thông qua văn bản, e-mail và/hoặc điện thoại,…; ii) Trong trường hợp tranh chấp/khiếu nại vượt phạm vi giải quyết, người yêu cầu có trách nhiệm chuyển các thông tin sang bên có liên quan qua email hoặc có thể điện thoại trước, email sau trong trường hợp khẩn cấp.

Bước 3: Phản hồi tranh chấp/khiếu nại 

Chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả tra soát tranh cháp/khiếu nại. Bên tiếp nhận tra soát gửi phản hồi bằng văn bản hoặc theo hình thức khác theo yêu cầu. 

Bước 4: Đánh giá mức độ hài lòng

Bên tiếp nhận thăm dò, tìm hiểu mức độ hài lòng đối với nội dung trả lời. Trong trường hợp không có ý kiến nào khác hoặc không phản đối đối với các nội dung trả lời, chuyển sang Bước 06. Nếu có ý kiến khác hoặc có phản đối với các nội dung trả lời, quay lại Bước 02 để tiến hành giải quyết tranh chấp/khiếu nại.

Bước 5. Nếu thương lượng hòa giải không thành thì các bên liên quan trong tranh chấp, khiếu nại có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên. 

Bước 6. Thực hiện tổng hợp, lưu trữ và báo cáo định kỳ.